Het Mondcircus

Beter eten en communiceren voor elk kind

De Gebruikers

Het Mondcircus wordt gebruikt door professionals die deskundig zijn op het gebied van eetproblemen en/of communicatiemoeilijkheden zoals logopedisten, psychologen, verpleegkundigen, (ortho)pedagogen. De werkwijze streeft naar een goede samenwerking tussen professionals, kind, ouders en andere personen die belangrijk zijn in de omgeving van het kind. Bijvoorbeeld leerkrachten, leidsters of grootouders.

Het 'Mondcircus' maakt het makkelijk om de behandeling en de oefeningen uit te leggen en biedt handvatten om de omgeving bij de behandeling te betrekken. Hierdoor krijgen ouders en begeleiders vat op dagelijks terugkerende situaties.